Holky, nehrbte se!

Vzpřímený postoj má být člověku vlastní. Ale málokdo stojí opravdu rovně!

17 let

jsme s vámi