UMÍTE DÝCHAT???

Dech je přirozenou a zcela automatickou záležitostí našeho života. A právě tento fakt, tedy automatizace, způsobuje většině z nás problém. Zamyslete se. Dýcháte správně? A co znamená dýchat správně?

Existuje několik náhledů na správný princip dechu. Zde je nutné rozlišit, k čemu má dech dle určité metody sloužit. K meditaci nebo ke cvičení? Je přeci pochopitelné, že při meditaci budeme dýchat jinak než při cvičení. Zarážející je skutečnost, že jen málo odborné literatury či článků bere na toto ohled a okamžitě odsoudí jiné postupy jako neefektivní, špatné či kontraproduktivní.

Tento článek vás má upozornit na to, že jakýkoli styl dechu je správný….

Už jen to, že se nad dýcháním zamyslíte, přináší ovoce. Nechci polemizovat s principy dechu jogínů, meditací, koncentrací, uvolňujícími dechovými cvičeními atd.,  jen podotýkám, že se mohou lišit,  a neznamená to, že jsou špatné! Pouze zde dech slouží k rozdílným účelům. Při pilates lekcích Vám lektorka průběžně pomáhá dýchat, tedy říká Vám, kdy se nadechnout, kdy vydechnout, případně kam se nadechnout. Ano, je to těžké, a ano, nejde to samo.

 

Pár slov k anatomické funkci dechu.  S nádechem dojde k podtlaku v hrudníku a nadechovaný vzduch se žene do plic, čímž rozpíná hrudník (žebra se roztahují do stran), současně klesá bránice (stahuje se). Vy byste měli cítit tlak do břicha, což je způsobeno klesající bránicí. Povoluje břišní stěna a břicho se uvolňuje vpřed. S výdechem dojde k procesu opačnému: v hrudní dutině vzniká přetlak, žebra a hrudní koš se jakoby stahují k sobě, aby vypudili „výdech“ pryč, a současně stoupá bránice (pomáhá efektivně vydechnout). Břišní stěna se stahuje (měli bychom až stáhnout břišní svaly).

A ještě pár slov k rozdílnému náhledu na dech. Malý příklad: pokud dýcháte dle popisu výše, jistě si všimnete, že se Vám s nádechem zvednou ramena, při meditaci, uvolnění, nebo při koncentraci je to zanedbatelný fakt. V tuto chvíli Vám dech má pomoci spíše v duchovní oblasti. Ale zvedat ramena při cvičení? Ani nápad, chceme se tohoto pohybového stereotypu přeci zbavit! Proto se při lekcích pilates nadechujete spíše do „spodních žeber a bederní oblasti“ než čistě do klíčních kostí. Při cvičení vám má dech pomoci aktivovat, případně stabilizovat a v neposlední řadě i mobilizovat tělo. Duchovní stránka zde také hraje roli, ale nepodřizujete se dechu, nýbrž dech podřizujete „vyššímu cíli“ = pohybovému aparátu.

Autor: Ing. Eva Behenská, MBA

17 let

jsme s vámi